Razgovori o Mileni – video-serijal – prva epizoda

Category : Uncategorized
Date : 26. 09. 2017.

RAZGOVORI O MILENI su novi video-serijal kroz koji želim da povedem otvoreni dijalog na temu Milene Pavlović Barilli sa mnogima koji su dosad dali iskren i značajan doprinos u otkrivanju Mileninog neobičnog sveta.
Cilj je da ovaj serijal postane značajna i referentna platforma za sve istraživače i one koji su zainteresovani da čuju različite poglede na istu temu, ali i saznaju nove informacije, kao i da im eventualno ono što su čuli ovde bude podstrek za sopstveno upoznavanje sa Mileninim magičnim svetom.
Gost u prvoj epizodi je naša istaknuta istoričarka umetnosti, prof. dr Irina Subotić.
Ideja o ovakvom video-serijalu javila se još početkom 2015. Naime, ponovo inspirisan sjajnim Čarninim filmom “Milena”, poželeo sam da upoznam neke zanimljive i fascinantne ljude koji su se u svojoj karijeri bavili istraživanjem Mileninog sveta i svojim rezultatima dali ogroman doprinos u otkrivanju istog. Međutim, uvek postoji još nešto što bi se o Mileni moglo reći, saznati, prodiskutovati. Rezultate koje su nam oni dali možemo posmatrati i u svetlu referentnih materijala koji su kvalitetno i gotovo savršeno polazište za nova istraživanja. Takođe, kako je Milena Pavlović Barilli nepresušni izvor inspiracije, ali i neoporno zanimljiva prizma kroz koju se mogu prelamati današnja društveno-kulturološka kretanja koja se kreću oko pitanja mesta, značaja i prihvaćenosti umetnosti i savremenih stvaralaca u savremenom društvu, posebno u našoj sredini, važno je voditi dijaloge sa relevantnim poznavaocima Mileninog sveta, bilo da su umetnici, istoričari umetnosti ili zaljubljenici u taj neobični sved dihotomija. Iz takvih dijaloga rađaju se nove ideje koje mogu podupreti višestruku brigu o Mileninom novom trajanju u vremenu sadašnjem i budućem, otvaraju se nova vrata i novi putevi za buduće istraživače. Izbor sagovornika zavisi i od toga da li postoji međusobno poštovanje i minimalno razumevanje oko istih, trajnih vrednosti, jedinstvenih, kompleksnih i neobičnih, na kojima počiva svet Milene Pavlović Barilli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@