Ideja ove sekcije jeste da prikuljamo i objavljujemo materijale koji mogu poslužiti ne samo istraživačima na ovu temu, već i svima koji su zainteresovani da bolje i podrobnije informišu o Mileni iz različitih publikacija kao što su monografije, studije, katalozi sa izložbi. novinski članci i ostali materijali. Ovo su skenirane kopije originalnih dokumenata koje su nam ustupljeni dobrom voljom poštovalaca Mileninog sveta i našeg zalaganja i željom da pomognu ovom projektu. Svoju mnogobrojnu dokumentaciju na skeniranje nam je ustupila profesorka emerita Irina Subotić, koja svojim radom u mnogome doprinela otrkivanju i afirmaciji Milene. Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave ako žele da nam ustupe materijale kako bi ova naša elektronska riznica bila što bogatija i kako bi što bolje služila svima onima koji žele da je koriste.

@