Otkad je Milena otkrivena našoj publici, zahvaljujući odlučnom zalaganju njene majke Danice i istoričara umetnosti, Miodraga Protića, koji je napisao prvu ozbiljnu studiju o Mileni, Milena neretko biva ozbiljan predmet mutlidisciplinarnih istraživanja sve do danas. Takođe, u Mileninoj biografiji ostalo je mnogo nerazjašnjenih tačaka, mnoga njena dela rasuta su širom sveta. Postoje brojni istraživači koji su pokušavali i pokušavaju da prate poznate tragove, da čitaju između redova i tako dolaze do novih podataka i njenih dela dosad neotkrivenih široj javnosti.

U ovoj sekciji objavljujemo radove, studije, nova otkrića i rezultate istraživanja u različitim formama. Pozivamo sve istraživače iz svih oblasti koje se mogu baviti Milenom da prilože svoje radove i eventualne podatke o novim otkirćima i na taj način doprinesu širem, višeslojnom i višestranom pogledu na Milenin svet. Sva autorska prava biće poštovana. Nova saznanja je važno deliti jer ona pripadaju svima nama i jednom otkrivena prestaju da budu ičije vlasništvo, već treba da služe svima nama da bolje shvatimo i prigrlimo Milenu kao jednu kompleksnu celinu koja predstavlja nemerljivo duhovnu, kulturološku vrednost naše, evropske i svetske baštine. Milena je neodvojivi deo kulturne istorije, ali je i važan fragmenat budućnosti. Milena traje.

@