U ovoj sekciji objavljivaćemo sve radove i dela inspirisana Milenom, koja svojim kvalitetom i inovativnošću zavređuju širu pažnju. Pozivamo autore koji se u svom stvaralaštvu bave Milenom (ili su se bavili) da nam se jave i pošalju svoje radove. Važno je i pokazati koliko je nas koje Milena duboko inspiriše u sopstvenom stvaranju. Autoska prava će biti poštovana.

@